Het beginsel toegankelijkheid in geschilbeslechting over effectendienstverlening

Rechtsgeleerdheid

14nov2017 10.00

Promotie

Rob Knopper onderzoekt of het rechtsbeginsel toegankelijkheid wordt verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschilbeslechting op het gebied van effectendienstverlening. Hij kijkt hiertoe naar de manier waarop achtereenvolgende Klachten- en Geschillencommissies omgaan met de bouwstenen die in relatie staan tot het toegankelijkheidsbeginsel. Daarnaast stelt hij zich de vraag of de uitspraken van de verschillende commissies heldere patronen te onderkennen zijn.

Dhr. R. Knopper: Het beginsel toegankelijkheid in de uitspraken van klachten- en geschillencommissies op het gebied van effectendienstverlening. Promotor is prof. mr. C.E. du Perron.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting