Leren historisch redeneren

Onderwijskunde

14nov2017 14.00

Promotie

De afgelopen jaren is de nadruk in het geschiedenisonderwijs op middelbare scholen steeds meer nadruk komen te liggen op het verwerven van historische denk- en redeneervaardigheden. Bij geschiedenis worden leerlingen geacht niet alleen historische kennis te verwerven, maar moeten zij ook leren om die kennis kritisch te beoordelen en zelf te construeren. De vaardigheid om causale historische vragen te beantwoorden is een van de onderdelen van dit ‘historisch redeneren’. Maar in veel geschiedenislessen blijft de praktijk toch sterk gericht op de verwerving van historische kennis. Gerhard Stoel onderzoekt de ontwikkeling van een onderwijspraktijk waarin meer expliciete aandacht is voor historisch redeneren, in het bijzonder voor het construeren van historische verklaringen.

Dhr. G.L. Stoel: Teaching Towards Historical Expertise. Developing Students’ Ability to Reason Causally in History. Promotor is prof. dr. C.A.M. van Boxtel. Copromotor is dr. J.P. van Drie.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting