Het bestuderen van moleculaire beweging op grensvlakken

Natuurkunde

19jan2018 12.00

Promotie

Moleculaire dynamica speelt een belangrijke rol in de functie van moleculen. Michael Donovan meet de moleculaire oriëntatiedynamica van systemen variërend van een OH-groep van water in contact met silica tot de zijketen-oriëntatiedynamica van hydrofobe aminozuurgroepen die naar de lucht wijzen. Hij presenteert experimentele en computationele methoden om de moleculaire oriëntatiedynamica aan het grensvlak te bestuderen. Daarbij worden moleculen met behulp van een infrarode laserpuls gelabeld en kan de oriëntatiedynamica van de gelabelde moleculen met sub-picoseconde resolutie gevolgd worden. Daarnaast vult hij de experimenten aan met numerieke modellering door middel van moleculaire dynamica-simulaties.

Dhr. M.A. Donovan: Watching Molecular Motion at Interfaces. Promotoren zijn prof. dr. M. Bonn en prof. dr. T. Weidner (Max Planck Institute for Polymer Research).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting