Gespreksvaardigheidsonderwijs Engels in vmbo-kader

Onderwijswetenschappen

09nov2018 13.00

Promotie

Eline van Batenburg richt zich op het gespreksvaardigheidsonderwijs Engels voor vmbo-kader-leerlingen. De gespreksvaardigheid is onderverdeeld in vier pijlers: de taalkennis van de spreker, het vermogen om deze taalkennis tijdens gesprekken in te zetten, het vermogen dit te doen op een bij de spreeksituatie passende wijze en het vermogen communicatieproblemen het hoofd te bieden door middel van interactiestrategieën. In het bijzonder focust Van Batenburg op leerlingen in de sector Commercie & Dienstverlening, die in hun toekomstig beroep regelmatig klanten te woord zullen moeten staan.

Mw. E.S.L. van Batenburg: Fostering Oral Interaction in the EFL Classroom. Promotoren zijn prof. dr. R.J. Oostdam en prof. dr. R.G. Fukkink. Copromotoren zijn dr. A.J.S. van Gelderen en dr. N.H. de Jong (Universiteit Leiden).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting