Studieadviseur master Political Science en master Conflict Resolution and Governance

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Publicatiedatum
11 mei 2017
Opleidingsniveau
hbo / universitair
Salarisindicatie
€2.552 tot €4.028 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
5 juni 2017
Functieomvang
30.4 uur per week
Vacaturenummer
17-251

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op haar gebied in Nederland. Aan de FMG volgen ruim 9000 studenten onderwijs in één van de vele bachelor- en masteropleidingen, georganiseerd in zes onderwijsinstituten. De staf werkt zowel in het onderwijs als in één van de zeven onderzoeksinstituten. Ruim 1200 medewerkers dragen hier aan bij. De faculteit stimuleert de internationale uitwisseling van kennis en de daarmee verbonden mobiliteit van staf en studenten. De FMG is gehuisvest op en rond het Roeterseilandcomplex in het centrum van Amsterdam.

Het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS) van de Universiteit van Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor vijf bachelor- en twaalf masteropleidingen en een aantal niet-reguliere programma's, zoals zomerprogramma's en deficiëntieonderwijs. Bij elkaar volgen omstreeks 4000 studenten deze opleidingen.

De master Political Science kent een instroom van ongeveer 220 nieuwe studenten per jaar en de master Conflict Resolution and Governance ongeveer 30.

CSW en GSSS hebben een gezamenlijk Onderwijsbureau. Dit Education Office Social Sciences bestaat uit de stafbureaus bedrijfsvoering en beleid & kwaliteit, uit de onderdelen studieadvies en opleidingscoördinatie, enkele ondersteunende diensten en uit het team onderwijsadministratie en studentenbalie.

In verband met vertrek van een van onze collega’s enerzijds en de herinrichting van het bureau anderzijds, zijn wij op zoek naar een tijdelijke kracht die de taken van de huidige studieadviseur overneemt tot in eerste instantie 31 augustus 2018 (voor ruim 1 jaar). Bij goed functioneren en afhankelijk van de formatie binnen het bureau, is verlenging mogelijk.

Werkzaamheden

Het takenpakket omvat het studieadvies van de master Political Science en Conflict Resolution and Governance:

 • adviseren en informeren van masterstudenten en aankomende masterstudenten over de inhoud van de studie, studieplanning, studieprogramma en studievaardigheden;
 • voorlichting aan studenten over de opleidingen;
 • overleg voeren met en mogelijk doorverwijzen naar loopbaanadviescentrum, studentendecanen, studentenpsychologen of andere deskundigen;
 • zorgdragen voor een accurate dossiervorming;
 • informeren en begeleiden van masterstudenten en aankomende masterstudenten door middel van individuele afspraken, bijeenkomsten en e-mail;
 • deelnemen aan afdelings- en opleidingsoverleggen;
 • proactief deelnemen in projectgroepen ter verbetering van opleiding;
 • samen met de opleidingscoördinator adviseren van de opleidingsdirecteur over het curriculum.

Profiel​

We zoeken een kandidaat:

 • met een universitair denk- en werkniveau met bij voorkeur een studieachtergrond in sociale wetenschappen;
 • die ervaring heeft met studentenbegeleiding, bij voorkeur in de academische omgeving;
 • op de hoogte is van wet- en regelgeving over studeren in het hoger onderwijs;
 • met een sterk analytisch vermogen en inzicht in werkprocessen en organisatiestructuren en oog voor diplomatieke verhoudingen;
 • met een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlands en Engelse taal;
 • die beschikt over een resultaatgerichte, initiatiefrijke, empathische, proactieve, stressbestendige, servicegerichte en flexibele werkhouding.

Ervaring met Excel en SIS is een pre.

Inlichtingen

Nadere informatie is te verkrijgen bij: 

Aanstelling

Op deze functie is het UFO-profiel Studieadviseur 1 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, minimaal €2.552 en maximaal €4.028 bruto per maand bij een volledige aanstelling van 38 uur per week (conform schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten). Het betreft een tijdelijke aanstelling van 30.4 uur per week voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde organisatorische ontwikkelingen en formatieruimte bestaat er een mogelijkheid tot verlenging van het dienstverband. De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de UvA uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren. 

Sollicitatie

Wij streven ernaar dat ons personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en culturele achtergrond de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van ons team kunnen vergroten.

Gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 15 juni, gelieve hiermee rekening te houden.

Solliciteren kan tot en met 5 juni 2017. U kunt solliciteren via onderstaande link. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam