Postdoctoraal onderzoeker

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Neerlandistiek

Publicatiedatum
6 november 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.588 tot €4.084 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
24 november 2017
Functieomvang
22.8 uur per week
Vacaturenummer
17-557

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC),  een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt een kandidaat voor de functie van postdoctoraal onderzoeker vanwege onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De postdocplaats valt binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaat zal deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Naast een postdoctoraal onderzoeker bestaat het project team uit twee promovendi en een wetenschappelijk medewerker; het project wordt begeleid door staf van afdeling Neerlandistiek.

Projectomschrijving en werkzaamheden

Het project waarvoor kandidaten geworven wordt behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten. Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met het Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal  in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht. Voor het derde project wordt een postdoctoraal onderzoeker gezocht.

Tot de taken van deze postdoctoraal onderzoeker behoren het:

 • gezamenlijk opzetten en uitvoeren van het experimentele onderzoek, inclusief instrumentselectie, -ontwikkeling en het verzamelen van onderzoekgegevens op locatie;
 • succesvol uitvoeren van het eigen deelproject;
 • mede-coördineren van de dagelijkse projectwerkzaamheden;
 • mede-begeleiden van projecten I en II;
 • regelmatig presenteren en beschrijven van uitkomsten ten behoeve van congressen en publicaties;
 • organiseren van expertmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten en het verzorgen van input voor nieuwsbrieven.

Het geven van colleges behoort niet tot de taken van de aan te stellen kandidaat, maar kan waar mogelijk via een uitbreiding van de aanstelling gerealiseerd worden.

Profiel

De kandidaat is enthousiast en zeer gemotiveerd om van dit project een succes te maken. De kandidaat is bovenal uitstekend in staat om in teamverband te werken. De kandidaat is gepromoveerd of bijna gepromoveerd op een voor dit onderzoek relevant terrein. Verder beschikt de kandidaat over:

 • aantoonbare taalwetenschappelijke kennis op het gebied van meertaligheid en tweedetaalverwerving;
 • ruime ervaring met en passie voor experimenteel en toegepast onderzoek;
 • goede statistische en methodologische vaardigheden;
 • beheersing van het Nederlands op het niveau van moedertaalsprekers;
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels en bij voorkeur goede beheersing van het Frans;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • goede projectmanagementvaardigheden;
 • bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;
 • uitstekende vaardigheden om met jonge kinderen om te gaan.

Inlichtingen

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Een verklaring van goed gedrag is voorwaarde voor aanstelling. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal €2.588 tot maximaal €4.084 bruto per maand bij een voltijds aanstelling.

De aanstelling start op 1 februari 2018. De kandidaat wordt lid van het ACLC en wordt aangesteld bij de afdeling Neerlandistiek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, locatie PC Hoofthuis.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.
Uw sollicitatie omvat: 

 • een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;
 • uw curriculum vitae en publicatielijst;
 • de contactgegevens van 2 referenten.

Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017. #LI-DNP

Acquisitie stellen wij niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam