Medewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Publicatiedatum
12 april 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.709 tot €4.084 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
29 april 2018
Functieomvang
24 tot 32 uur per week
Vacaturenummer
18-182

Het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS) van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) zijn samen verantwoordelijk voor vijf bachelor- en twaalf masteropleidingen en een aantal niet-reguliere programma's, zoals zomerprogramma's en deficiëntieonderwijs. Bij elkaar volgen omstreeks 4000 studenten deze opleidingen.

CSW en GSSS hebben een gezamenlijk Onderwijsbureau. Dit Education Office Social Sciences bestaat uit een aantal centrale ondersteunende diensten (zoals ICT-ondersteuning, Beleid & kwaliteit, onderwijsadministratie, Lokaal functioneel beheer, Summer Instituut en International- & Admissions office) en een aantal ondersteunende opleidingsteams.

Bij het team Beleid & Kwaliteit zijn we per juli 2018 op zoek naar een nieuwe collega op het dossier kwaliteitszorg. Het team Beleid & Kwaliteit zorgt voor een goede uitvoering van de kwaliteitszorg, onderwijsbeleid en regelgeving binnen CSW en GSSS (denk aan studentevaluaties, OERen en accreditaties); adviseert de onderwijsdirecteuren en opleidingen bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs- en kwaliteitsbeleid en regelgeving; en initieert en ondersteunt opleidingsoverstijgende projecten op deze terreinen. De eenheid wordt geleid door een senior beleidsmedewerker.

Werkzaamheden

Het takenpakket omvat:

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg, in het bijzonder via studentevaluaties en OC’s

 • Aansturen, coördineren en ontwikkelen van de cursus-, jaar- en programmaevaluaties (vooral UvA-Q en Evasys):
  • beheren van een jaarplanning en het monitoren van de voortgang;
  • verifiëren en vastleggen evaluatievraag in samenspraak met de opleidingscoördinatoren van de opleidingen;
  • (laten) uitzetten van de evaluaties, mede door aansturing van de (student)assistenten;
  • bewaken van de voortgang van evaluaties, het verwerken van de evaluatieresultaten en het versturen en archiveren van de rapportages;
  • ontwikkelen/aanpassen van handleidingen en procedureafspraken ten aanzien van de evaluaties, in het kader van de geldende UvA-brede en lokale afspraken;
  • genereren, verrijken en presenteren van uitkomsten van rapportages aan opleidingen en opleidingscommissies;
 • intern ontsluiten en archiveren van externe evaluaties door en voor derden, bijvoorbeeld de Nationale Studentenenquête, Alumni-enquête, UvA-medewerkersenquête, Keuzegids, onderzoeksvisitaties, etc.;
 • ontsluiten en archiveren van relevante kwaliteitszorgprocedures en instrumenten, denk aan handleidingen, protocollen etc.;
 • adviseren van de onderwijsdirecteuren en de opleidingsdirecteuren over aandachtspunten die voortvloeien uit de uitkomsten van studentevaluaties, dit in overleg met de senior beleidsmedewerker;
 • adviseren over en voorbereiden en verbeteren van het kwaliteitsbeleid van CSW en GSSS, met bijzondere aandacht voor evaluaties en opleidingscommissies, in overleg met de senior beleidsmedewerker;
 • coördineren van en adviseren over de opleidingscommissies van CSW en GSSS, waaronder het (mede)organiseren van de OC-introductie en andere scholingsactiviteiten voor de OC’s, en het coördineren en inwerken van de OC-secretarissen;
 • evt. vervullen van een OC-secretarisschap.

Facilitering of coördinatie opleidingsoverstijgende processen/ projecten of vervullen van secretaristaken (wisselend, doorgaans tijdelijk)

 • Op dit moment: begeleiden en ondersteunen van de ontwikkeling van de talentprogramma’s (excellentieonderwijs) van het CSW, waaronder: afstemming van het aanbod (met opleidingsdirecteuren en betrokken docenten), verkenning en ontsluiten van extern aanbod, (zorgen voor) de administratie voor de programma’s, voorbereiden van de voorlichting in overleg met de studieadviseurs, vernieuwen informatie op websites, zorgen voor evaluatie en beleidsadvies.

Profiel

We zoeken iemand:

 • met academisch denk- en werkniveau;
 • met affiniteit voor de Sociale Wetenschappen en kennis en gevoel voor de universitaire bestuurlijke en collegiale verhoudingen;
 • met accuratesse en veel relativeringsvermogen;
 • die een ‘planner’ is met ervaring in het coördineren, organiseren en uitvoeren van complexe werkprocessen die om kan gaan met piekbelasting;
 • die bekwaam is in het creëren van draagvlak en ervaring heeft met het begeleiden en collegiaal aansturen van werk- en inspraakprocessen;
 • met vaardigheid in het schrijven van beleidsnotities en/of vergaderstukken;
 • met vaardigheid in het organiseren en notuleren van vergaderingen;
 • met vaardigheid in het bestuderen, analyseren en redigeren van handleidingen en procedurele teksten en toelichtingen (werkprocessen);
 • die vaardig is in het bewerken en presenteren van kwantitatieve en kwalitatieve data op het gebied van kwaliteitszorg;
 • met uitstekende communicatievaardigheden, waaronder een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels;
 • met een goede beheersing van de gebruikelijke computerapplicaties op kantoren (Word, Excel), kennis van of bereidheid om zich nieuwe computerapplicaties snel eigen te maken (o.a. UvA-Q, Evasys, Qualtrics, PLAN, SiS).

Inlichtingen

Je kunt nadere informatie schriftelijk verkrijgen bij:

 • Karen Schiffner, senior beleidsmedewerker en teamleider van het team Beleid & Kwaliteit.

Aanstelling

Aanstelling is voor de duur van een jaar voor minimaal 24 en maximaal 32 uur per week. Invulling per 1 juli (in overleg). Bij goed functioneren kan de functie daarna verlengd worden of omgezet worden naar een vaste formatie. Op deze functie is het UFO-profiel Beleidsmedewerker 5 of 4,  afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Het salaris bedraagt minimaal €2.709 en maximaal €4.084 bruto per maand bij een volledige aanstelling van 38 uur per week (conform schaal 9/10, Cao Nederlandse Universiteiten).
De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de UvA uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Sollicitatie

Wij streven ernaar dat ons personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en culturele achtergrond de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van ons team kunnen vergroten.

Je kunt tot en met 29 april 2018 solliciteren via onderstaande link. De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018. Gelieve daarmee rekening te houden. #LI-POST

Acquisitie stellen wij niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam