Student-bestuurslid CSW

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – College Sociale Wetenschappen

Publicatiedatum
7 mei 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€1.958 tot €2.283 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
3 juni 2018
Functieomvang
6 uur per week
Vacaturenummer
18-261

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op haar gebied in Nederland. Aan de FMG volgen ruim 9000 studenten onderwijs in één van de vele bachelor- en masteropleidingen, georganiseerd in zes onderwijsinstituten. De staf werkt zowel in het onderwijs als in een van de zeven onderzoeksinstituten. Ruim 1200 medewerkers dragen hier aan bij. De faculteit stimuleert de internationale uitwisseling van kennis en de daarmee verbonden mobiliteit van staf en studenten. De FMG is gehuisvest op en rond het Roeterseilandcomplex in het centrum van Amsterdam.

Het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS) van de Universiteit van Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor vijf bachelor- en twaalf masteropleidingen en een aantal niet-reguliere programma's, zoals zomerprogramma's en deficiëntieonderwijs. Bij elkaar volgen omstreeks 4000 studenten deze opleidingen.

Het bestuur van het College Sociale Wetenschappen zoekt een student-bestuurslid voor een aanstelling van 6 uur per week.

Werkzaamheden

De Student-assistent die wij zoeken:

 • draagt bij aan de discussie en de besluitvorming over het algemene onderwijsbeleid binnen het College en opzet, afstemming en vernieuwing van programma’s;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid, meer in het bijzonder vanuit de behoeften en belangen van studenten;
 • ziet mede toe op adequate implementatie en monitoring van het beleid van het College, meer in het bijzonder vanuit de behoeften en belangen van studenten;
 • is aanwezig  bij OC's, waarbij er in de gaten kan worden gehouden welke problemen en wensen er zijn die faculteitsbreed spelen;
 • voert periodiek overleg met de facultaire studentenraad en studieverenigingen teneinde wederzijds knelpunten en wensen te bespreken;
 • voert periodiek overleg met andere Board of Studies Studenten (BOS) binnen de FMG en de UvA met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten en gezamenlijke initiatieven;
 • organiseert naast deze werkzaamheden (samen met de studentbestuursleden van de Graduate School en een studieadviseur) het Career Event. Tijdens deze periode (voorjaar) worden extra uren gemaakt, die in de andere perioden gecompenseerd kunnen worden;
 • is aanwezig bij Board of Studies. Hierin kunnen ook eigen onderwerpen worden ingebracht.

Profiel

De nieuwe collega die wij zoeken:

 • is student bij een van de bacheloropleidingen van het CSW, bij voorkeur in het tweede of derde studiejaar;
 • is ondernemend en proactief en beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • kan zich goed in het Nederlands en Engels uitdrukken;
 • heeft een beeld van relevante beleidsonderwerpen voor studenten van het CSW;
 • is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling binnen het CSW, bij voorkeur blijkend uit eerdere activiteiten;
 • beschikt over een goed sociaal netwerk binnen de FMG en/of heeft het vermogen zo’n netwerk op te bouwen.

Inlichtingen

Je kunt informatie over de functie inwinnen bij:

Aanstelling

Het betreft een aanstelling als student-assistent voor 6 uur per week gedurende een jaar vanaf 1 augustus 2018. Afhankelijk van het studiejaar bedraagt het bruto salaris minimaal €1.958 tot maximaal €2.283 (student-assistentenschaal) bij een volledige werktijd van 38 uur per week. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je kunt via onderstaande link online solliciteren tot en met 3 juni 2018. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 11 juni 2018. Gelieve hiermee rekening te houden. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam