Admissions officer (Intern)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Education Service Centre

Publicatiedatum
10 augustus 2018
Opleidingsniveau
hbo / universitair
Salarisindicatie
€2.465 tot €3.292 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
24 augustus 2018
Functieomvang
28 uur per week
Vacaturenummer
18-485

Met ruim 3700 studenten en 400 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. De Faculteit verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en – samen met twee andere faculteiten – de Engelstalige en interdisciplinaire opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Daarnaast biedt zij elf masteropleidingen met verschillende varianten aan. Het onderzoek van de faculteit geschiedt binnen het Amsterdam Research Institute for Legal Studies (ARILS), dat een verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, programma’s en centra omvat. De Faculteit heeft een internationaal profiel en kiest voor een maatschappelijke benadering van het recht.

Het onderwijs en het onderzoek worden verzorgd door de zes afdelingen van de Faculteit: Privaatrecht, Arbeids- en Informatierecht, Publiekrecht, Internationaal en Europees publiekrecht, Algemene Rechtsleer en PPLE. De afdelingen dragen zorg voor de algemene organisatie van onderwijs en onderzoek, en voor de ontwikkeling van de kwalificaties van de leden van de afdeling.

De onderwijsondersteunende taken van de faculteit worden grotendeels centraal uitgevoerd vanuit het Education Service Centre (ESC) van de faculteit. Het gaat dan om zaken als toelating van studenten, zorgdragen voor het StudentenInformatieSysteem (SIS), vakaanmelding, cijferregistratie en diplomering, roostering van de onderwijsprogramma’s, informatieverstrekking aan studenten, uitgifte van studiemateriaal, begeleiding van bachelor- en masterstudenten en juridische en administratieve ondersteuning van de examencommissies.

De werkzaamheden binnen deze functie worden verricht in de eenheid Admissions Office van het ESC. De medewerker valt hiërarchisch onder het hoofd van het ESC en functioneel onder de coördinator Admissions & International Office.

Het is van belang dat de functie met ingang van 1 oktober 2018 kan worden ingevuld.

Werkzaamheden

De medewerkers van het Admissions & International Office houden zich bezig met matching van bachelorstudenten, toelating tot schakelprogramma’s en masteropleidingen, contractonderwijs, uitwisselingsprogramma’s en ondersteuning van internationale studenten. Als admissions officer hou je je met name bezig met:

 • uitvoeren van de aanmeldings- en toelatingsprocedures voor de facultaire en selectieve masterprogramma’s, de hbo- en wo-schakelprogramma’s en bijvakken (beheer, organisatie en administratie);
 • waardering van buitenlandse diploma’s aan de hand van een diplomaregister en het bijdragen aan het verbeteren van dit register;
 • verstrekken van informatie aan aankomende en zittende (internationale en Nederlandse) studenten over het verloop van het proces, alsook over praktische zaken (telefonisch, en per e-mail);
 • overleggen en afstemmen met de toelatingscommissie, de onderwijsbalie en studieadviseurs van de faculteit of externe instanties over toelating en toelatingsprocedures;
 • verzorgen van toelatingsbeschikkingen;
 • adviseren over en meewerken aan de verbetering van administratieve procedures en systemen;
 • begeleiden van buitenlandse studenten bij het verkrijgen van visa en UvA huisvesting;
 • voorbereiden van dossiers voor beursselectie.

Tevens draag je bij aan verdere aanscherping van werkprocedures op basis van bevindingen en werk je mee aan het versterken van de communicatie met betrokkenen.

Daarnaast proberen we binnen het ESC medewerkers elkaar zoveel mogelijk te kunnen laten ondersteunen in piektijden en bij ziekte. Om die reden is het denkbaar dat je ook op andere vlakken binnen het team werkzaamheden zal verrichten.

Profiel

 • Je hebt een afgeronde hbo/wo-opleiding;
 • je hebt aantoonbare ervaring met internationale en nationale toelatingsprocedures aan een hoger onderwijsinstelling; ervaring met het waarderen van (buitenlandse) diploma's strekt tot aanbeveling;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met of achtergrond in het recht;
 • je hebt aantoonbare ervaring met (geautomatiseerde) administratieve processen, bij voorkeur kennis van Pontifex, InProces, Topdesk en SIS;
 • je bent leergierig, positief ingesteld, oplossingsgericht, een harde werker en ziet in elk probleem een uitdaging;
 • je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken, kijkt verder dan je eigen taken en verantwoordelijkheden en bent je altijd bewust van het beoogde resultaat;
 • je bent accuraat en oplossingsgericht;
 • je hebt inzicht in en affiniteit met organisatorische en logistieke processen;
 • je bent klantvriendelijk en in staat binding met studenten te bevorderen;
 • je bent stressbestendig en in staat overzicht te behouden in tijden waarin veel verschillende (selectie)procedures parallel aan de orde zijn;
 • je bent bereid om in periodes van piekbelasting over te werken;
 • je bent flexibel en in staat tot multitasken;
 • je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en
 • je bent in staat mee te denken over en mee te werken aan het verbeteren van processen en verhogen van de efficiëntie.

Bovenal ben je iemand die er een uitdaging in ziet om een organisatie in ontwikkeling in teamverband mede vorm te geven tot een stevig geheel.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:

Aanstelling

Het betreft een aanstelling in tijdelijke dienst voor een jaar. In de loop van het jaar zal bekeken worden of verlenging van de functie en aanstelling tot de mogelijkheden behoort. Op deze functie is het UFO-profiel Medewerker studentzaken 2 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal €3.292 bruto (schaal 8 Cao NU) per maand bij volledige werktijd. 

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je kunt je sollicitatiebrief, vergezeld van gedetailleerd curriculum vitae, uiterlijk 24 augustus mailen aan solliciteren-fdr@uva.nl ter attentie van de Selectiecommissie. Vermeld a.j.b. vacaturenummer 18-485 in de onderwerpregel. Sollicitatiebrief en curriculum vitae graag in één pdf-attachment toesturen.

Sollicitaties die we na genoemde sluitingsdatum ontvangen en sollicitaties die niet via genoemd e-mailadres worden verstuurd, nemen we niet in behandeling. Dit geldt eveneens voor sollicitatiebrieven zonder vermelding van het vacaturenummer. #LI-DNP

Wij stellen acquisistie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam