Universitair Docent Algemene Rechtsleer

Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Afdeling Algemene Rechtsleer

Publicatiedatum
8 november 2018
Opleidingsniveau
Gepromoveerd
Salarisindicatie
€3.545 tot €5.513 bruto per maand
Sluitingsdatum
13 december 2018
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
18-674

Met ruim 3700 studenten en 400 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. De Faculteit verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en – samen met twee andere faculteiten – de Engelstalige en interdisciplinaire opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Daarnaast biedt zij elf masteropleidingen met verschillende varianten aan. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats in een verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, programma’s en centra. De Faculteit heeft een internationaal profiel en kiest voor een maatschappelijke benadering van het recht.

Het onderwijs en het onderzoek worden verzorgd door de zes afdelingen van de Faculteit: Algemene Rechtsleer, Arbeids- en Informatierecht, Internationaal en Europees publiekrecht, PPLE, Privaatrecht en Publiekrecht.

De Afdeling Algemene Rechtsleer is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het terrein van de meta-juridica en meer in het bijzonder de rechtstheorie, rechtsfilosofie, rechtsgeschiedenis en recht en samenleving. Medewerkers van de afdeling verzorgen onderwijs in de Bacheloropleidingen Nederlands Recht en PPLE. De afdeling heeft een eigen onderzoekscentrum, het Paul Scholten Centre for Jurisprudence (PSC). Het onderzoek van PSC richt zich onder meer op actuele uitdagingen voor de rechtsstaat, zoals de privatisering, globalisering en instrumentalisering van recht.

Werkzaamheden

De Afdeling Algemene Rechtsleer zoekt een Universitair Docent. Zij/hij zal onderwijs verzorgen in de vakken Inleiding tot het Recht, Rechtswetenschappelijk Onderzoek en/of Europese Rechtsgeschiedenis. Zij/hij zal bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling en verbetering van deze vakken. Deze onderwijstaak kan worden uitgebreid met andere vakken van de Afdeling, zoals Rechtsfilosofie en Recht en Menselijk Gedrag.

De aan te stellen Universitair Docent zal onderzoek verrichten op het terrein van vaardigheden en/of de meta-juridica (rechtstheorie, rechtsfilosofie, rechtsgeschiedenis, en recht en samenleving). Haar/zijn onderzoek zal worden ondergebracht bij het Paul Scholten Centre for Jurisprudence. Zij/hij zal bijdragen aan het internationale onderzoeksprofiel van de faculteit door publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast zal zij/hij bijdragen aan de ontwikkeling van interdisciplinaire onderzoeksprojecten, de valorisatie van onderzoek en het aantrekken van tweede en/of derde geldstroomonderzoek.

Taken:

 • Verzorgen van onderwijs in de vakken Inleiding tot het Recht, Rechtswetenschappelijk Onderzoek en/of Europese Rechtsgeschiedenis;
 • bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs in deze vakken;
 • verrichten van onderzoek op het terrein van de meta-juridica;
 • publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • bijdragen aan interdisciplinaire onderzoeksprojecten en valorisatie van onderzoek;
 • aantrekken van tweede en/of derde geldstroomonderzoek.

Profiel

 • Gepromoveerd jurist of gepromoveerd op een aan het recht aanpalend onderwerp met aantoonbare kennis van het recht;

 • proefschrift op het terrein van de meta-juridica (rechtstheorie, rechtsfilosofie, rechtsgeschiedenis, of recht en samenleving);

 • ervaring met het uitvoeren, ontwikkelen en verbeteren van juridisch onderwijs;

 • vernieuwende ideeën over juridisch onderwijs en goede didactische kwaliteiten, blijkend uit onderwijsevaluaties;

 • Basiskwalificatie Onderwijs (BKO);

 • affiniteit met toepassing van ICT in het onderwijs;

 • wetenschappelijke creativiteit en productie;

 • vermogen om in internationale wetenschappelijke tijdschriften te publiceren;

 • vermogen om tweede en/of derde geldstroomonderzoek aan te trekken;

 • goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Inlichtingen

Voor vragen en inlichtingen kun je je wenden tot:

Aanstelling

We bieden een afwisselende en uitdagende baan in een doelgerichte, informele organisatie. Aanstelling geschiedt in eerste instantie in tijdelijke dienst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Op deze functie is het UFO-profiel van Universitair Docent van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €3.545 en maximaal €5.513 (schaal 11/12 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand op basis van volledige werktijd. Een deeltijdaanstelling (0.8 fte) is bespreekbaar. De UvA biedt verder een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering. 

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Sollicitaties dienen vergezeld te gaan van:

 • een motivatiebrief;
 • een cv en publicatielijst;
 • een kort onderzoeksplan, inclusief ideeën voor het aanvragen van onderzoekssubsidies (max. 1 A4).

Sollicitaties dienen te worden ingediend via solliciteren-fdr@uva.nl onder vermelding van vacaturenummer 18-674. Sollicitatiebrief, curriculum en documenten graag in één pdf-attachment insturen.

De deadline voor sollicitaties is 13 december 2018. #LI-PDNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam