Vertrouwenspersoon (intern)

Bestuur en Bestuursstaf

Publicatiedatum
7 januari 2019
Opleidingsniveau
hbo
Salarisindicatie
n.v.t.
Sluitingsdatum
27 januari 2019
Functieomvang
n.v.t.
Vacaturenummer
19-004

Deze vacature is uitsluitend bestemd voor medewerkers binnen de Bestuursstaf, Bureau Communicatie en Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) streeft naar een veilige, gezonde en prettige werk- en studieomgeving. Als werknemers of studenten toch te maken krijgen met ongewenst gedrag, of van ongewenst gedrag hebben kennis genomen, kunnen zij zich richten tot een van de vertrouwenspersonen van de UvA. Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, pesten en stalking.

Voor Bestuursstaf, Bureau Communicatie en Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam zoeken we een vertrouwenspersoon. Deze persoon is werknemer van de UvA, in een van de genoemde eenheden. De vertrouwenspersoon maakt deel uit van het UvA-brede team van vertrouwenspersonen.

Werkzaamheden

De vertrouwenspersoon:

 • fungeert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag;
 • zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met ongewenst gedrag is geconfronteerd;
 • verwijst, zo nodig, door naar andere interne of externe specialisten en instanties;
 • biedt een luisterend oor;
 • ondersteunt bij indiening van een formele klacht;
 • volgt jaarlijks relevante na- of bijscholing;
 • neemt deel aan de UvA-brede intervisiebijeenkomsten.

Profiel

Je bent geschikt voor de rol van vertrouwenspersoon als je:

 • een door de UvA erkende gecertificeerde opleiding tot vertrouwenspersoon met succes afgerond hebt of bereid bent een dergelijke opleiding te volgen;
 • inzicht hebt in de aard en omvang van de problematiek van ongewenst gedrag en in de mogelijke reacties en emotionele gevolgen van slachtoffers van ongewenst gedrag;
 • inzicht hebt in eigen handelen;
 • gespreksvaardig bent;
 • feiten, interpretaties en belevingen van elkaar kan onderscheiden;
 • vertrouwen geniet binnen de organisatie;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden;
 • in staat bent om je onafhankelijk op te stellen;
 • geen functie of andere rol vervult die conflicteert met de onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Peter Boelsma, coördinator vertrouwenspersonen van de Universiteit van Amsterdam

of

 • Rixt Polder, vertrouwenspersoon studenten en medewerkers

Meer informatie is te lezen op de website voor medewerkers van de UvA.

Aanstelling

Benoeming

De vertrouwenspersoon wordt door de Secretaris van de Universiteit benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk. De rol van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend binnen de eigen functie. Dat houdt in dat er geen financiële vergoeding voor beschikbaar is en geen werktijduitbreiding. De leidinggevende zal, in alle redelijkheid, tijd en ruimte faciliteren.

Sollicitatie

Een sollicitatiebrief inclusief cv kun je uiterlijk 27 januari 2019 richten aan Marieke van den Bergh, Hoofd Bedrijfsbureau a.i.

Vergeet niet om vacaturenummer 19-004 in de onderwerpsregel te vermelden.#LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam