Taal, cultuur en maatschappij in samenhang

De Amsterdamse bacheloropleiding Arabisch heeft een uniek didactisch concept, gebaseerd op de natuurlijke taalverwervingssituatie in de Arabische wereld. Studenten wordt in de propedeuse eerst het Egyptisch dialect geleerd, en daarna standaard Arabisch. Zo wordt de spreek- en de leesvaardigheid in korte tijd gerealiseerd.
Een studieverblijf van vier maanden aan het Nederlands instituut in Caïro is in het curriculum opgenomen; dit verblijf kan zonder studievertraging worden verlengd tot negen maanden.

Op masterniveau biedt de UvA een programma aan op het gebied van Midden-Oostenstudies waarin het hedendaagse Midden-Oosten en Noord-Afrika vanuit cultuurhistorisch en maatschappelijk perspectief worden benaderd. In dit interdisciplinaire masterprogramma kun je je specialiseren in het Arabisch of het Hebreeuws.
Het onderwijs sluit altijd zoveel mogelijk aan op het onderzoek van de betreffende docenten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

17 maart 2016