Midden-Oosten dichterbij

Midden-Oosten dichterbij

Onderzoeksprojecten van de afgelopen jaren betroffen onder meer dialectologische studies van het Caïreens en het Darfur Arabisch; (revolutionaire) sociale bewegingen in Egypte; politieke islam en vrouwenliteratuur in Saudi-Arabië. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd een onderzoek verricht naar de beeldvorming over ‘het Westen’ na de val van Mubarak. Stafleden schreven voor een breed publiek onder meer over de Koran, Egyptische architectuur en de politieke ontwikkelingen tijdens en na de Arabische Lente.

Stafleden van de opleiding nemen deel in de volgende onderzoeksgroepen:

Zie voor meer informatie over de onderzoeksactiviteiten de persoonlijke pagina’s van de medewerkers en gastonderzoekers.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

17 maart 2016