Cultuurwetenschappen

Kunst en cultuur in bredere context

Cultuurwetenschappen bestudeert kunst en cultuur in hun maatschappelijke en historische context. Culturele organisaties moeten steeds publieksgerichter werken, kunst wordt ingezet om de sociale cohesie te bevorderen, en erfgoed staat hoog op de politieke agenda. Deze ontwikkelingen worden bestudeerd vanuit een sociologisch en geschiedkundig perspectief.

Welke lading heeft het begrip cultuur in het publieke debat? Hoe gaan overheid en culturele instellingen om met dat begrip? Zijn zij zich voldoende bewust van de lading?

CW bestudeert de kaders.

Bijzondere Leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur

Artis-professor dr. E. A. de Jong

Meer informatie