Engelse taal en cultuur

De opleiding Engels aan de UvA combineert enerzijds letterkunde en cultuur van Engelstaligen wereldwijd met Engelse taalwetenschap - de taal zoals gesproken in het verleden en heden - en anderzijds gevorderde taaltraining met de nieuwste interactieve media-technologie.

Studenten beginnen vroegtijdig met het schrijven van (Engelstalige) onderzoekswerkstukken terwijl ze hun vakkennis uitbreiden met vakken die op elkaar voortbouwen. Het vak ‘Genres, Texts, and Contexts’ bijvoorbeeld, waarin klassieken uit de Engelse literatuur worden geanalyseerd, geeft een eerste conceptueel overzicht van de discipline en haar methodes, waarna studenten de Engelse literatuurgeschiedenis in haar geheel behandelen, van Shakespeare tot heden.

Wat taalwetenschap betreft worden studenten onderwezen in de belangrijkste deelgebieden, van fonologie tot syntaxis (zowel praktisch als theoretisch), tot het gebruik van taal in verschillende sociale, historische en pragmatische contexten.
Studenten kunnen een deel van hun opleiding in het buitenland volgen, bijvoorbeeld aan een van de universiteiten waar de UvA van oudsher mee samenwerkt  (Edinburgh, Manchester, Dublin, Barcelona, Zurich en Kopenhagen). Daarnaast zijn er banden met verschillende Britse universiteiten via het nationale ‘Harting’ programma.

Studenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de academische evenementen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

21 november 2017