Brede en gevarieerde onderzoeksexpertise

Medewerkers hebben een brede en gevarieerde onderzoeksexpertise. Specialistische terreinen strekken zich uit van het drama uit de Renaissance, Victorian studies en de Modernisten, tot literaire aspecten van nieuwe media. Taalkundigen onderzoeken onder meer taalvariatie en –verandering en houden zich bezig met  het gebruik van Engels in internationale contexten, in literaire vertalingen en  creatief schrijven. 

Er zijn academische evenementen (waaraan studenten ook kunnen deelnemen).  

  • In 2012 waren er twee conferenties: ‘Generation M: Resetting Modernist Time’ en ‘Neo-Victorian Networks’.
  • Maandelijks worden er gastcolleges georganiseerd waarin Engelstalige literatuurwetenschappers  van over de hele wereld vertellen over hun onderzoek. Zo waren er in 2012 bijvoorbeeld lezingen van prof. Robert Pippin (Chicago) over J. M. Coetzee, van prof. Andrew Hadfield (Sussex) over ‘Shakespeare and Republicanism’, van dr. Peter MacDonald (Oxford) over censuur in Zuid-Afrikaanse literatuur en van prof. Ann Rigney (Utrecht) over Scott's Ivanhoe.
  • Het Amsterdam Centre for Language and Communication organiseert tweewekelijks wetenschappelijke lezingen over taalkundige onderwerpen, naast incidentele workshops en seminars.  De taalkunde van het Engels komt hier aan bod naast dat van andere talen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

1 augustus 2012