Een kaart, niet het gebied

Denken gaat altijd ergens over: het goede leven, een rechtvaardige maatschappij, het verschil tussen voor- stelling en realiteit, de functie van taal, de methoden van de wetenschappen, de waarde van cultuur. En het filoso- fische denken onderzoekt wat we eigenlijk aan het doen zijn als we over dergelijke belangrijke onderwerpen nadenken. 'Wat is je doel in de filosofie? De vlieg de weg uit het vliegenglas wijzen' (Wittgenstein). De vlieg is ons verstand, gevangen in zijn eigen manieren van denken. Maar het verstand kan ook een uitweg wijzen, refererend aan zichzelf. Filosofie denkt het denken.

Spinoza lezingen 2019

Philosophy and Anarchy

door professor Catherine Malabou

1e lezing 21 februari