Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

GPIO aan de UvA

Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

De disciplines binnen de afdeling GPIO kenmerken zich door:

  • Een ruimtelijk perspectief
  • een interdisciplinaire gerichtheid;
  • nadruk op stedelijke vraagstukken, mondialisering en ‘environmental justice’;
  • een traditie van diversiteit in methoden van onderzoek;
  • een betrokkenheid op het maatschappelijke debat.

Sociale geografie

bestudeert de relatie tussen mens en omgeving en richt zich op de wijze waarop maatschappelijke verschijnselen en processen zich ruimtelijk manifesteren en de wijze waarop het menselijk handelen door de omgeving wordt beïnvloed. 

Planologie

levert een wetenschappelijke bijdrage aan en reflectie op ruimtelijke ontwikkeling, planning en ordening en legt daarin nadruk op de institutionele aspecten van ruimtelijk handelen. 

Internationale Ontwikkelingsstudies

bestudeert de transformatie van politieke, sociale, culturele en economische processen in landen met lage inkomens en de wijze waarop processen van ‘governance’ ongelijkheden en armoede  op uiteenlopend schaalniveaus kan beïnvloeden. Plaats, ruimte, locatie en schaal (lokaal, regionaal, nationaal, globaal) vormen centrale begrippen binnen alle GPIO-disciplines.

Interdisciplinair 

Sociale geografie en planologie worden gekenmerkt door verbindingen met sociale wetenschappen (sociologie, antropologie, politicologie, bestuurskunde),  geesteswetenschappen (geschiedenis, architectuurgeschiedenis, erfgoedstudies), natuurwetenschappen (aardwetenschappen, milieuwetenschappen, stedenbouwkunde, bouwkunde), economie en recht.

28 mei 2013