Interdisciplinair onderwijs en onderzoek

De wereld verandert in een razendsnel tempo en globale ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en energievoorziening worden steeds complexer. Dit vraagt om discipline-overstijgende oplossingen. Meer dan ooit is er behoefte aan interdisciplinair geschoolde mensen, die over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken en samen met innovatieve oplossingen komen. De UvA voorziet in deze behoefte met haar eigen instituut, gericht op onderwijsinnovatie, interdisciplinair leren en doceren.