Contact Kunstgeschiedenis

Secretariaat  

Turfdraagsterpad 15 - 17
Kamer 0.23
1012 XT  Amsterdam 

T: +31 (0)20 525 3050
E:   s.kunstgeschiedenis-fgw@uva.nl

Postadres

Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam

Openingstijden: maandag tot en met donderdag 10.00 - 18.00 uur

Studenten

Onderwijsadministratie

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

8 februari 2017