Kunst door de eeuwen heen

Bachelor

Wie Kunstgeschiedenis studeert, leert kritisch om te gaan met kunst én met literatuur over kunst. De bachelor Kunstgeschiedenis biedt een grondige inleiding in de kunstgeschiedenis door de eeuwen heen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten daarvan, zoals iconografie, verschijnselen van imitatie en inspiratie en kunst in Nederland.
Zowel in de propedeuse als in de daaropvolgende bachelorfase maken excursies in binnen- en buitenland (Parijs, Florence, Berlijn, New York) een vast onderdeel uit van allerlei onderwijsmodules. Nauwe contacten met (buitenlandse) bibliotheken, musea, archieven en kunstacademies, leveren tal van mogelijkheden op voor stages en excursies.

Master in de kunstgeschiedenis

Studenten met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis kunnen doorstromen naar de eenjarige master Kunstgeschiedenis aan de UvA. Zij kunnen ook meedingen naar een plaats in de tweejarige Engelstalige Researchmasters Art Studies of Arts of the Netherlands.

Overige masterprogramma's 

Daarnaast biedt het bachelordiploma Kunstgeschiedenis mogelijkheden tot instroom in tal van andere masterprogramma’s op het gebied van media, cultuur, musea en erfgoed.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

20 april 2016