Natuurkunde: fascinatie voor het mysterie van materie

Onderzoeken hoe de ons omringende wereld in elkaar zit: dat is de ultieme drijfveer van natuurkundigen. Dat doen zij enerzijds door te experimenteren op de grens van wat mogelijk is en anderzijds door het ontwikkelen van theorieën en modellen om deze experimenten te begrijpen.