Woorden als sleutel tot de wereld

Onze taal en cultuur worden hier gezien als een sociaal, functioneel en dynamisch geheel. In de historische letterkunde staat de sociale functie van literatuur voorop: hoe ontwikkelt die zich in de loop der tijd? Bij moderne letterkunde gaat het om hoe literatuur zich uitspreekt over de wereld, en welke effecten dat heeft. Bij taalbeheersing kijken we hoe taal wordt gebruikt als communicatiemiddel: wat kan je met woorden gedaan krijgen in de wereld, en hoe gaat dat het beste? Bij taalkunde gaat het om de dynamiek van taal: hoe hebben taalverwervingsprocessen effect op taalverandering?

Geïnteresseerd in Bredero?

Kijk op de website 'Bredero 2018' voor alle evenementen

Lees meer