Nederlands langs verschillende wegen

Neerlandistiek biedt een breed scala aan helder geprofileerde opleidingen. In de bachelor Nederlandse taal en cultuur komen taalkunde, taalbeheersing, historische en moderne letterkunde aan bod. In de bachelor Taal en communicatie ligt het accent op taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica. 

Op masterniveau zijn er naast de eenjarige opleiding Nederlandse taal en cultuur, twee typen gespecialiseerde opleidingen:

  • Onderzoeksmasters, georiënteerd op letterkundig onderzoek (Nederlandse letterkunde) en op argumentatietheoretisch onderzoek (Rhetoric, Argumentation Theory and Philosophy).
  • Duale masters, die opleiden tot een academische beroepspraktijk (Nederlands als tweede taal en meertaligheid, Tekst en communicatie, Discourse and Argumentation Studies en Redacteur/editor).

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

22 september 2018