Literatuurwetenschap, linguïstiek en taalbeheersing/ communicatie

De Neerlandistiek is een huis met vele kamers. Het biedt onderdak aan onderzoekers uit verschillende richtingen: de literatuurwetenschap, de linguïstiek en de taalbeheersing/communicatie.

  • Literatuurwetenschappers zijn geïnteresseerd in de functies en effecten van (Nederlandse) literatuur in cultuur en samenleving. Hun onderzoek richt zich vaak op de relatie tussen literatuur en andere discoursen (politiek, ethiek, wetenschap…).
  • Taalkundigen zijn geïnteresseerd in de dynamiek van taal. Zij bestuderen de relatie tussen taalvariaties, taalverandering en (tweede)taalverwerving en proberen meer inzicht te verwerven in het menselijk taalvermogen.
  • Bij Taalbeheersing staat de studie van argumentatief taalgebruik centraal. In het onderzoek worden dialectische en retorische perspectieven op argumentatie gecombineerd bij de bestudering van argumentatieve teksten en discussies in verschillende geïnstitutionaliseerde contexten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

17 september 2012