Onderzoek

Rechten

Onderzoek aan de faculteit is zeer divers van aard. Zo omvat het empirisch rechtssociologisch onderzoek naast fundamenteel rechtsfilosofisch onderzoek. Onderzoek kan zijn gericht op de historische wortels van ons recht (rechtsgeschiedenis), maar ook op de toekomst (Europees contractenrecht) en de internationale samenleving (Internationaal publiekrecht, Internationaal strafrecht, Europees publiekrecht).

ARILS logo

Onderzoekinstituut

Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Het onderzoek op het gebied van rechtsgeleerdheid is georganiseerd binnen het Amsterdam Research Institute for Legal Studies, het onderzoekinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het facultair onderzoekinstituut omvat diverse onderzoeksgroepen- en centra met elk hun eigen specialisaties.

Zwaartepunten in juridisch onderzoek

Internationaal georiënteerd onderzoek, zoals het onderzoek op het gebied van onder andere het internationaal recht, het internationaal strafrecht, informatierecht en het Europees contractenrecht, gelden als zwaartepunten van onderzoek.

Promoveren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA promoveren zo'n 60 promovendi verspreid over de diverse onderzoeksgroepen, gefinancierd door eerste geldstroomgelden of via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Een aantal van de promovendi geeft ook les.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

22 maart 2018