Onderzoek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het onderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA is zeer divers van aard. Zo omvat het empirisch rechtssociologisch onderzoek naast fundamenteel rechtsfilosofisch onderzoek. Onderzoek kan zijn gericht op de historische wortels van ons recht (rechtsgeschiedenis), maar ook op de toekomst (Europees contractenrecht) en de internationale samenleving (Internationaal publiekrecht, Internationaal strafrecht, Europees publiekrecht).

ARILS logo

Onderzoekinstituut FdR

Amsterdam Research Institute for Legal Studies (ARILS)

Het onderzoek op het gebied van rechtsgeleerdheid is georganiseerd binnen het onderzoekinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: het Amsterdam Research Institute for Legal Studies (ARILS). Het facultair onderzoekinstituut omvat diverse onderzoeksgroepen- en centra met elk hun eigen specialisaties.

Zwaartepunten in juridisch onderzoek

Internationaal georiënteerd onderzoek, zoals het onderzoek op het gebied van onder andere het internationaal recht, het internationaal strafrecht, informatierecht en het Europees contractenrecht, gelden als zwaartepunten van onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

11 juli 2018