Chemie voor Restauratoren

07feb2018 11apr2018 09.00

Cursus

De cursus is samengesteld uit onderdelen van modules Chemie uit de minor Conservering en Restauratie en de tweejarige master Conservation and Restoration of Cultural Heritage aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en heeft het karakter van theorie-overdracht. Er zijn daarom geen praktijkopdrachten of practica. De cursus zal worden gegeven in het Nederlands. Het cursusmateriaal en de literatuur zijn in het Engels.

Aanmelden kan tot 10 januari 2018.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen