Van Farao tot Fiscus. Belastingen in de Oudheid

14dec2017 18mrt2018

Tentoonstelling

Tentoonstelling over de oudste vormen van belastingen in het Belasting & Douanemuseum Rotterdam in samenwerking met VIDI-project van Kirstin Kleber


De tentoonstelling Van farao tot fiscus neemt ons mee in de tijd ver vóór onze jaartelling, naar het Nabije Oosten. Wat weten we over de oudste belastingen en hoe ontwikkelde zich dat onder invloed van de Perzen en de Grieken?

Te zien zijn de oudste schriftdocumenten die de oorsprong van het schrift in het 4e millennium uitlichten, ook kleitabletten uit latere periodes (3e-1e millennium v. Chr.),  Egyptische usjabtis, papyri uit de Romeinse tijd uit Egypte, en Oud-Perzische munten.
Aan de hand van teksten, objecten, geanimeerde beelden en korte video’s kan de bezoeker de oorsprong van verschillende vormen van belastingen leren kennen en de ontwikkeling van afgiften in natura tot afgifte in vorm van geld nagaan.

Samenwerkingsverband VIDI-project Kirstin Kleber

Deze tentoonstelling is ontstaan naar het idee van en in samenwerking met Dr. Kleber die sinds 2014 het Vidi-project A Fiscal History of the Achaemenid Empire leidt op de VU over belastingen in het Oud-Perzische Rijk. ACASA-studente Fleur van der Sande en universitair docent Rients de Boer hebben ook actief meegewerkt.

Farao tot Fiscus

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen