Studiedag voor docenten Aardrijkskunde

Een nieuwe kijk op mobiliteit; oorzaken, mechanismen en effecten

27mrt2018 09.15 - 16.30

Evenement

Mobiliteit is het thema van deze interactieve studiedag voor docenten aardrijkskunde.

Programma

Ochtendprogramma

9.15: Inloop met koffie/thee Gebouw M. zaal M.1.02

09.50: Welkomstwoord/Toelichting op het programma, dr. Hebe Verrest opleidingsdirecteur Sociale geografie en Planologie

10.10 – 10.55: lezing 1 Dr. Marco te Brömmelstroet: ‘De Fiets is Iets en Bijna Niets: Een Frisse Blik op de Weg ‘

Koffiepauze 10.55 -11.20

11.20 – 12.05: lezing 2 Dr. Willem Boterman : ‘De bakfiets als drager van sociale status en gender’

12.05 - 12.30: Ruimte voor vragen en uitleg middagprogramma olv Marco te Brömmelstroet en Mathijs Booden  - Interfacultaire Leraren Opleiding (ILO)

12.30– 13.30: Lunchbuffet op de Brug

Middagprogramma

13.30: De deelnemers gaan op pad* om de stad door een nieuwe lens te observeren en data te verzamelen. De focus ligt daarbij op manieren waarop fietsers informatie uitwisselen en welke (interacties tussen) culturele groepen er zijn waar te nemen.

14.30 – 14.45: Deelnemers verzamelen in de filmzaal  van het Stadhuis van Amsterdam.

Kopje thee/koffie

Ca. 15.00: Evaluatiesessie :  ‘Wat kunnen de observaties betekenen voor beleid?’ olv  Marco te Brömmelstroet gevolgd door een duo-presentatie van  Kees Vernooij  (verkeersontwerper ) en Sjoerd Linders (verkeerslichten-expert) van de Gemeente Amsterdam:  ‘Ontwerpen naar gebruik'. 

Ca. 16.30: Borrel op het Stadhuis van Amsterdam.

Locaties

M-gebouw (UvA/Amsterdam Business School), Zaal 1.02, Roeterseiland Campus, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam, Locatie (ochtendprogramma):
V.a. Centraal station: tram 9 of metro 51, 53, 53 halte Waterlooplein, uitgang  Hortusplantsoen.

Stadhuis Amsterdam, Waterlooplein 22, Amsterdam

* Om de verschillende locaties in Amsterdam te bereiken en/of vanuit de observatielocaties terug te keren naar de locatie voor de evaluatiesessie (Stadshuis) krijgen alle deelnemerseen kaart voor gebruik van OV in Amsterdam uitgereikt.

Over de sprekers

Marco te Brömmelstroet is Universitair hoofddocent aan de UvA, afdeling Sociale geografie en Planologie. Zijn onderwijs richt zich op de integratie van ruimte en mobiliteit. Hij heeft onderzoek gedaan naar de rol van kennis in strategische planningsprocessen en is momenteel academisch directeur van het Urban Cycling Institute. Dit instituut heeft een waaier aan onderzoeks- en onderwijsprojecten opgestart die het Nederlandse fietsen bestuderen vanuit een multidisciplinaire invalshoek.

Willem R. Boterman is universitair docent stadsgeografie aan de Universiteit of Amsterdam. Zijn werk richt zich op de dynamiek van sociale klasse en stedelijke transformatie. Hij  heeft gepubliceerd over thema’s als gentrificatie, segregatie, en veranderingen in de woningmarkt. Zijn huidige onderzoek houdt zich vooral bezig met de relatie tussen school en buurtkeuze en school en woonsegregatie.

Kees Vernooij is verkeersontwerper bij Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam, en vooral bezig met fietsgerelateerde opgaven.

Sjoerd Linders is is  verkeersregelkundige bij Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam.

Kosten en aanmelding

De bijdrage voor de studiedag is € 75,- Bij de bevestiging van uw aanmelding ontvangt u een factuur. Aanmelden kan door een mail te sturen aan  Reyna Veldhuis. Als u met meer personen komt, vermeld dan aub ook de namen van uw collega’s en de naam en adres van de school waaraan u bent verbonden.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen