Vijf vragen aan Giuseppe Dari-Mattiacci over de EALE

26 september 2017

Giuseppe Dari-Mattiacci, hoogleraar Rechtsgeleerdheid en Economie, is onlangs gekozen tot voorzitter van de European Association of Law & Economics (EALE). De EALE is de oudste vereniging op het gebied van recht en economie ter wereld, en is verbonden aan het wetenschappelijk tijdschrift Review of Law & Economics. Vijf vragen aan Dari-Mattiacci: over zijn verkiezing, en over zijn visie op het uitdijende vakgebied van recht en economie.

 

1. Wat is de European Association of Law & Economics?

‘De European Association of Law and Economics bevordert al sinds 1984 kennis over recht en economie in Europa. Het is het institutionele antwoord op het toenemende belang van de economische analyse van het recht in Europa. Opvallend is dat recht en economie als vakgebied gewoonlijk wordt geassocieerd met rechtsgeleerdheid in een Amerikaanse context, maar de European Association of Law & Economics (EALE) bestaat al veel langer dan de American Law & Economics Association (ALEA).’

 

2. Wat is het belang van de EALE?

‘Het belang van de EALE ligt in het bevorderen van interdisciplinair onderzoek. Al meer dan dertig jaar brengt de EALE duizenden rechtsgeleerden bijeen die belangstelling hebben voor interdisciplinair onderzoek op het raakvlak van recht en sociale wetenschappen. De meeste universiteiten in Europa hebben tegenwoordig een leerstoel of opleiding in recht en economie. Dit komt voort uit een traditie die teruggaat tot de vorige eeuw, toen rechtsgeleerden intensiever met andere vakgebieden samenwerkten en rechtenstudenten een bredere vorming kregen, met vakken als economie, geschiedenis en filosofie.’

 

3. Wat doet de EALE?

‘De EALE is eigenlijk begonnen als een vriendenclubje. In de loop van de jaren hebben ze bijgedragen aan de oprichting van twee nieuwe tijdschriften en de instelling van gespecialiseerde leerstoelen, bachelor- en masteropleidingen en promotietrajecten in heel Europa. Daarnaast beheert de EALE een stichting die aanmoedigingsprijzen toekent aan jonge academici en oeuvreprijzen aan oudere.’

 

4. Welke ambities heeft u met het voorzitterschap?

‘Recht en economie is al meer dan vijftig jaar de meest invloedrijke en innovatieve benadering binnen de studie van het recht. In principe staat recht en economie een utilitaristische benadering van het recht voor: om te bepalen of een regel al of niet wenselijk is, moet je kijken naar het effect van de regel op het gedrag van individuen voor wie hij geldt, en vervolgens naar de gevolgen van dit gedrag in bredere zin (wat economen ‘maatschappelijk welzijn’ noemen).

De uitdagingen voor de toekomst zijn tweeledig. Ten eerste heeft de Europese rechtsgeleerdheid zich betrekkelijk ver gehouden van deze benadering van het recht, en dat terwijl het recht zich juist voornamelijk bezighoudt met problemen die in wezen economisch zijn. De EALE moet de interdisciplinaire dialoog tussen sociologen, rechtsgeleerden en beleidsmakers bevorderen.

Ten tweede is het traditionele instrumentarium van wetenschappers op het gebied van recht en economie uitgebreid met nieuwe tools en zijn de veranderingen zo snel gegaan dat de methodologie onze hernieuwde aandacht vereist. De kern van deze methodologische ontwikkeling wordt gevormd door empirische analyse en big data. De EALE stelt zich ten doel de rechtsgeleerdheid nieuwe methoden te bieden, zoals de vereniging dat in het verleden ook heeft gedaan.’

 

5. Hoeveel tijd heeft u om uw doelen te bereiken?

‘De zittingstermijn van de voorzitter van de vereniging is drie jaar. Ik ga samenwerken met vijf fantastische wetenschappers die het bestuur van de EALE vormen en een groot aantal zeer actieve leden van de vereniging die zo goed zijn tijd te besteden aan het bedenken van nieuwe initiatieven.’

 

Over Giuseppe Dari-Mattiacci

Giuseppe Dari-Mattiacci is hoogleraar Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Economie aan de UvA. In zijn huidige onderzoek houdt hij zich bezig met de theorie en opkomst van bedrijfsorganisaties, de netwerkstructuur van wetboeken en grondwetten, de economie van door aandeelhouders aangespannen rechtszaken, 'standard form' contracten tegenover 'relational contracts', en belonende tegenover bestraffende maatregelen.

 


 

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid