Financiering voor onderzoek onafhankelijkheid mediatoezichthouders

12 februari 2018

Het onderzoeksproject ‘Hoe onafhankelijk bent u echt? Het beoordelen van de formele en feitelijke onafhankelijkheid van mediatoezichthouders met de INDIREG-methodologie’ krijgt financiering van de Stichting Democratie en Media.

Elk Europees land heeft een toezichthoudende instantie voor de media, een autoriteit die belast is met het toezicht op, en de uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten van de EU.  Om de nationale mediatoezichthouders te onttrekken aan politieke en economische invloed en om de mediavrijheden te waarborgen, worden deze als onafhankelijke organen opgezet.

De invloedrijke INDIREG-studie uit 2011 heeft EU beleidsmakers geïnformeerd over de invoering van nieuwe regels voor onafhankelijke toezichthouders om het mediagovernance te versterken. Het project zal het effect van de INDIREG-methodologie op het mediagovernancebeleid op het niveau van de EU en de lidstaten evalueren en probeert de de relevantie ervan voor toekomstige beoordelingscycli van toezichthoudende onafhankelijkheid in de mediasector te behouden.

Het project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Informatierecht (IViR) en bestaat uit het onderzoeksteam Kristina Irion (Universiteit van Amsterdam), Sara Svensson (Central European University) en Michéle Ledger (Universiteit van Namen).

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid