Nieuwe masteropleiding Internal Auditing aan de UvA

13 februari 2018

De Executive MSc of Internal Auditing (EMIA) is 13 februari 2018 formeel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Wie vanaf nu afstudeert mag de titel Master of Science (MSc) voeren.

Het managementteam en de docenten van de opleiding hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de felbegeerde accreditatie te behalen.

Executive MSc Internal Auditing

Amsterdam Business School EMIA programma-team

Prof. Dr. Edo Roos Lindgreen RE, programmadirecteur van de opleiding, is erg blij met de accreditatie. “De accreditatie is een blijk van erkenning en geeft niet alleen onze studenten, maar ook hun werkgevers zekerheid over de kwaliteit van de opleiding en ons docententeam. De accreditatie verhoogt daarmee de waarde van onze afgestudeerden op de arbeidsmarkt.”

Met de parttime MSc-opleiding tot Internal Auditor haal je in tweeënhalf jaar de RO-titel. De interactieve colleges vinden op vrijdag plaats aan de Amsterdam Business School in hartje Amsterdam. De opleiding voldoet  aan de eindtermen van de SVRO, de Nederlandse beroepsorganisatie van Operational Auditors.

De Internal Auditor

Internal Auditing is het onafhankelijk en objectief onderzoeken en beoordelen van bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance binnen organisaties. De Internal Auditor rapporteert over zijn bevindingen aan het management en geeft ook gevraagd en ongevraagd advies. De Internal Auditor levert zo een belangrijke toegevoegde waarde. Hij geeft het management zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en signaleert in een vroeg stadium afwijkingen, zodat tijdig kan worden ingegrepen.

Nieuwe ontwikkelingen

Volgens Roos Lindgreen is de accreditatie het begin van nieuwe ontwikkelingen. “We investeren voortdurend in het moderniseren van ons curriculum. De focus ligt de komende periode op twee onderwerpen: gedrag en cultuur enerzijds, en data science anderzijds.” 

Voor het laatste ontwikkelde de UvA een speciaal programma, Data Science for Auditors, dat in de opleiding wordt geïntegreerd.

Voor meer informatie: www.abs.uva.nl/emia.

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde