Vidi-subsidies NWO voor 3 AISSR onderzoekers

13 mei 2016

Drie AISSR onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-subsidie van 800.000 euro. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

De toekenningen

  • Dr. Tom van der Meer (Amsterdam Institute for Social Science Research, AISSR): 
    Van politieke vertrouwenscrisis naar crisis van de democratie Hoewel politici, journalisten en academici al decennialang stellen dat dalend politiek vertrouwen de stabiliteit van de democratie schaadt, zijn die gevolgen nooit empirisch onderzocht. Van der Meer gaat in zijn project de gevolgen en mechanismes van politieke vertrouwenscrises op micro- (burgers), meso- (politieke elites), en macroniveau (regime) systematisch toetsen via experimenten, inhoudsanalyse, diepte-interviews en panel-onderzoek.
  • Dr. Enzo Rossi (AISSR): Legitimacy Beyond Consent
    Vaak wordt gesteld dat de democratie zich in een legitimatiecrisis bevindt, omdat zij onder vuur ligt vanuit twee richtingen: vanuit het supranationale gezag van de Europese Unie én vanuit de transnationale politieke macht van corporaties. Rossi ontwikkelt een nieuwe theorie van legitimiteit om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
  • Dr. Rachel Spronk (AISSR): Hip & sexy in Afrika? Al een eeuw lang!
    Terwijl de mondiale media een opkomende middenklasse in Afrika hebben ‘ontdekt’, zal dit project processen van middenklassevorming historisch onderzoeken door de lens van seksualiteit, met een focus op homoseksualiteit, vrouwenbesnijdenis, polygynie, en huwelijksbetalingen. Het zal het snijvlak van middenklasse en seksualiteit bestuderen om problematische aannames van beide concepten te onderzoeken en om de middenklasse te theoretiseren als een wenselijke positie en daardoor als een categorie in the making, die gevormd wordt door (veranderende) ideeën over distinctie. 

Vernieuwingsimpuls

Met een Vidi-subsidie kunnen onderzoekers tot vijf jaar onderzoek doen. De subsidie is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Gepubliceerd door  AISSR