Theater in een wereldstad

Theaterwetenschap aan de UvA wordt beoefend vanuit lokale en mondiale perspectieven op theater, performance en dramaturgie. Onderzoek naar de theaterpraktijk is gekoppeld aan filosofische, cultuur- en mediahistorische theorievorming. Internationale ontwikkelingen en de actualiteit en historie van het Nederlands theater krijgen bijzondere aandacht.

Conference How does Performance Philosophy Intervene?

Thursday 14 - Sunday 17 March 2019

Meer informatie

Theater, performance en dramaturgie met een Amsterdamse twist

Meer informatie