Enig in zijn soort

Bachelor

De UvA biedt als enige universiteit in Nederland een volledige opleiding (bachelor en master) Theaterwetenschap, die sinds 1968 over een eigen theaterzaal beschikt.
Kernvakken in de bachelor zijn geschiedenis, analyse en dramaturgie van theater in Nederland en Europa. Ten grondslag ligt een brede kijk op theater als artistieke en culturele praktijk, en als audiovisueel medium. Bijzondere onderwerpen zijn bijvoorbeeld jeugdtheater, opera, maar ook de theatraliteit van alledaagse handelingen.
Door de combinatie van theaterpraktijk en theorievorming kunnen studenten na hun bachelor kiezen voor allerlei functies in de beroepspraktijk van de culturele sector. Hun opleiding kunnen zij vervolgen met een master in dramaturgie, onderzoek in de kunsten of in het internationale theaterveld.

Master

De master krijgt meer en meer een internationaal karakter, qua studenten en qua onderwijs. De uitdagingen van de globalisering voor een (trans)nationale theater-en performancekunst komen daarbij evenzeer aan de orde als theorieën die inzicht bieden in nieuwe en historische manieren van handelen en toeschouwen in mediale, urbane, politieke en andere samenlevingsvormen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

23 april 2016