Onderzoek

Wiskundig onderzoek vindt binnen de UvA plaats aan het Korteweg-De Vries Instituut (KdVI). Het KdVI heeft de volgende aandachtgebieden: algebra en meetkunde, analyse, mathematische fysica, stochastiek, toegepaste analyse en dynamische systemen, numerieke algoritmes, discrete wiskunde.

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

31 augustus 2017