Overig onderwijs

Naast reguliere BA- en MA-opleidingen heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen een gevarieerd aanbod aan nascholing en publiekscolleges. Voor professionals uit het onderwijs, voor alumni, voor mensen die zich op academisch niveau willen bijscholen, maar ook voor een breed publiek met interesse in kunst, filosofie, geschiedenis, taal, religie en cultuur.

Publieksprogramma Illustere School

  • Open UvA-Colleges: schuif aan bij reguliere BA-colleges;
  • Speciaal ontwikkelde bijeenkomsten en reeksen: maak kennis met het onderwijs en onderzoek van deze veelzijdige faculteit door het volgen van verrassende collegereeksen, bijzondere rondleidingen en onverwachte ontmoetingen;
  • Lezingen en debatten: luister naar of praat mee met FGw-wetenschappers die in Academisch-Cultureel centrum SPUI25 vertellen over hun onderzoek of hun standpunten over actuele zaken uiteenzetten.

Nascholing

  • Mastercourses: inspirerende, vakinhoudelijke studiedagen voor leraren uit het voortgezet onderwijs;
  • Vertaaltoetsen: de UvA organiseert vertaaltoetsen voor 16 vertaalrichtingen. Na het behalen van de toets kunt u zich inschrijven in het landelijk 'Register van beëdigde tolken en vertalers’ (Rbtv).
  • Cursusreizen: jaarlijkse studiereis voor docenten Klassieke talen, Filosofie en Geschiedenis;
  • Mastercolleges: colleges uit masteropleidingen toegankelijk voor alumni van de UvA;
  • Leergangen: trajecten uit een MA-opleiding die als contractonderwijs te volgen zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

19 januari 2018