Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

In Europa en daarbuiten neemt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) een vooraanstaande positie in. De faculteit is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen in Europa.

Studenten, docenten, onderzoekers en overige medewerkers uit binnen- en buitenland wordt een inspirerende studie-, onderzoeks- en werkomgeving geboden. 1300 medewerkers dragen bij aan het onderwijs en onderzoek aan de FMG.

De faculteit zoekt actief nationale en internationale samenwerking. Voor het optimaliseren van haar kerntaken - onderwijs en onderzoek - stimuleert de faculteit de uitwisseling van inter- en multidisciplinaire kennis.

Onderwijs

Aan de FMG studeren bijna 8.000 studenten uit binnen- en buitenland. Colleges verzorgen de opleidingen op bachelorniveau. Internationaal georiënteerde Graduate Schools verzorgen de masteropleidingen en de PhD-programma's.

Onderzoek

Het onderzoek dat plaatsvindt binnen de verschillende onderzoeksinstituten van de faculteit is omvangrijk, innovatief en heeft een sterke internationale focus.

Onderzoekers van de FMG zijn actief betrokken bij extern gefinancierde projecten en nemen deel aan internationale onderzoeksprogramma's.

De onderzoeksinstituten van de FMG voeren fundamenteel onderzoek uit op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Organisatie

De faculteit bestaat uit 7 afdelingen:

  1. Politicologie,
  2. Sociologie,
  3. Antropologie,
  4. Communicatiewetenschap,
  5. Psychologie,
  6. Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies,
  7. Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

7 mei 2015