James Wattstraat 78
1097 DL Amsterdam

T: +31(0)20 525 5742

James Wattstraat 78

Er zijn geen vaste openingstijden voor de collegezalen en het pand.

Wanneer er geen colleges ingeroosterd zijn is het pand gesloten.
Zie voor collegetijden de roostersite van de UvA op www.rooster.uva.nl.

Gepubliceerd door  Facility Services UvA