Executive programme Content Marketing

In het programma Content Marketing leren deelnemers een integrale benadering van content marketing toe te passen in organisaties. Deelnemers ontwikkelen zodoende hoe klanten kunnen worden aangetrokken en bediend door het toepassen van strategische content marketing.


Content Marketing in het kort

 • Paradigmashift
 • Doelstellingen en doelgroep
 • Contentstrategie en merkbelofte aan de consument
 • Conversie op content marketing
 • Customer journeys en distributie
 • Content en socials
 • Content curatie
 • Organiseren van content marketing
 • Accountability en budget 

Deze Masterclass wordt opgevolgd door de Bootcamp Content Marketing

AAGS

Fotograaf: AAGS

Content marketing staat tegenwoordig in veel lijstjes op plaats #1; of het nu om de trends in digital of marketing gaat, het onderwerp scoort goed. Het is een ontluikende discipline met veel potentieel die nog aan het begin van haar ontwikkeling staat. Content marketing ontgroeit het stadium waarin het een functie of een afdeling is, die je ergens in de organisatie onderbrengt of uitbesteedt aan derden. Het krijgt steeds vaker een strategische rol. Men ziet de mogelijkheid om met content de visie, The Why of the purpose van de organisatie uit te dragen naar alle relevante stakeholders. Corporate communicatie is een belangrijke speler om deze rol in te vullen. Tegelijkertijd beseft men dat het daar niet bij moet blijven, maar dat deze content ook een doorvertaling moeten krijgen naar de ‘business’, de lijn. In het aantrekken, bedienen en binden van klanten en gebruikers moet de waarde van de content blijken, immers: the proof is in the eating of the pudding. De roep om een integrale benadering van content marketing groeit daarmee; het leidt tot een vervlechting van de discipline binnen organisaties.  

Deze strategisch ingebedde en integrale benadering van content marketing brengt vanzelfsprekend uitdagingen met zich mee.

 • Hebben we consistentie aangebracht in ons verhaal en onze merkbelofte aan gebruikers?
 • Weten we de juiste mix van expert, social en branded content te realiseren en hebben we onze contentbronnen ontsloten?
 • Weten we de juiste balans te vinden tussen geplande acties en communicatie en spontaniteit en actualiteit?
 • Wordt onze content op de juiste manier gecureerd? Kunnen we aantonen welke effecten we bereiken met de communicatie?
 • En weten we hoe we organiseren dat dit allemaal gebeurt in afstemming met reclame en met het juiste effect?

In deze masterclass willen we deze vragen adresseren. Vanuit inzichten vanuit de communicatiewetenschap en vanuit best practices in dialoog met de deelnemers, zodat een uitwisseling van ervaringen ontstaat.

De Masterclass Content Marketing past bij één of meerdere UWV kansberoepen. Klik hier voor meer informatie.


Diploma
Certificaat
Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
November

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen