Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Master of Science Teaching Social Sciences and Humanities in Secondary Education, track Social Studies (MSc)Wat is er mooier voor de liefhebber van de sociale wetenschap om er dagelijks mee bezig te zijn, je er continu in te kunnen blijven verdiepen en deze kennis over te brengen op een publiek van havo en vwo leerlingen? Vind je het daarnaast leuk jongeren te enthousiasmeren en te verwonderen met belangrijke noties uit die maatschappijwetenschappen?

Als dit je aanspreekt, kom dan eens praten of de lerarenopleiding maatschappijleer wat voor je is.


Diploma
MSc Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68535

Gepubliceerd door  ILO