Holland Research School of Molecular Chemistry

Onderzoeksterrein

Het onderzoek richt zich op de samenhang tussen de ruimtelijke en elektronische structuur van moleculen enerzijds en hun gerichte thermische en fotochemische vorming en reactiviteit, alsmede fysische en biologische eigenschappen.

NWO stimulanssubsidie in 1994.
NWO-DFG samenwerkingssubsidie in 2001

Directeur/omvang

Wetenschappelijk directeur
prof. dr C.J. Elsevier

Contactpersoon
Drs. L.N. Olsthoorn-Tieleman

Omvang
90 promovendi, 20 postdocs, 60 stafleden

Adres

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
T. (020) 525 6956
F. (020) 525 6456
E. hrsmc@science.uva.nl

Deelnemende universiteiten

Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 september 2012