Facultaire contactpersonen

Eerste aanspreekpunt voor promovendi

Faculteit der Geesteswetenschappen

Mw. I.M.C. Canisius
T. 020 525 3661
E. promoties-fgw@uva.nl
Adres: Faculteitsbureau FGW, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Mw. M. Meijer
T. 020 525 7992
E. PhD-Science@uva.nl
Adres: Directiesecretariaat FNWI, Science Park 904, 1098 XH Amsterdam
RoomC2.140

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Mw. J.M. Kiss
T. 020 525 4276
E. ase-ri@uva.nl
Adres: Amsterdam School of Economics, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Mw. K. Bierhoff
T. 020 525 3439
E. K.Bierhoff@uva.nl
Adres: Promovendidecanaat, Roetereilandcampus, gebouw A, kamer A7.10, Nieuwe Achtergraht 166, 1018 WV Amsterdam

Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Mw. D. Stephan
T. 020 566 7477
E. Promotiezaken@amc.uva.nl
Ma - do: 09:00 - 13:00 uur
Adres: Bureau Promotiezaken, kamer J1A-111.1, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Dhr. M. van Steenbergen
T. 020 598 0641
E. Onderzoekinstituut@acta.nl
Adres: ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Binnen de FMG is de taak van de decaan voor de volgende afdelingen gemandateerd aan de afdelingsvoorzitter, en lopen de procedures via de contactpersoon van de afdeling:

Afdeling Communicatiewetenschap
Mw. A. Grefhorst
T. 020 525 3989
E. Promoties-cw-fmg@uva.nl
Adres: Postbus 15791, 1001 NG Amsterdam


Afdeling Politicologie
Mw. N. Irassir
T. 020 525 2169
E. sec-pol-fmg@uva.nl
Adres: postbus 15578, 1001 NB Amsterdam

Afdeling Antropologie
Mw. M.C. Kiesel
T. 020 525 4655
E. secr-antr-fmg@uva.nl
Adres: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Afdeling Sociologie
Mw. G. Evers
T. 020 525 3488
E. secretariaat-soc-fmg@uva.nl
Adres: Postbus 15508, 1001 NA Amsterdam

Afdeling Psychologie
Mw. E.J. (Eveline) Koopmans
T. 020 525 6780
E. promoties-psychologie-fmg@uva.nl
Adres: Postbus 15939, 1001 NK Amsterdam


Voor de volgende afdelingen kunnen de contactpersonen van de afdeling wel geconsulteerd worden, maar ligt het mandaat (de tekenbevoegdheid) bij de decaan:

Afdeling Pedagogiek, onderwijskunde en lerarenopleiding (POWL)
Mw. J.M. de Reuver
T. 020 525 6050
E. Promoties-RICDE-fmg@uva.nl
Adres: Nieuwe Achtergracht 127, 1018 WS Amsterdam

Afdeling Geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies
Mw. B.A. Lawa
T. 020 525 5022
E Promoties-gpio-fmg@uva.nl
Adres: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Directiesecretariaat FMG
Mw. S.C. Jansen
T. 020 525 4867
E. s.c.jansen@uva.nl
Adres: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

5 december 2017