Promotietraject

Heb je een promotieplaats gevonden? Dan is er een aantal zaken dat je gedurende je promotietraject moet regelen.

Promotiereglement 

Het College voor Promoties van de UvA heeft in het Promotiereglement vastgelegd wat de procedures, taken en verantwoordelijkheden rondom de promotie zijn. Iedere promotie en elke promovendus van de UvA dient te voldoen aan de voorschriften van dit reglement. Het is daarom van groot belang om aan het begin van je promotietraject al kennis  te nemen van deze voorschriften.  

In onderstaand stappenplan is samengevat wanneer je wat dient te regelen, het Promotiereglement geeft aanwijzingen over de precieze wijze waarop je zaken dient te regelen.

Onder welk reglement valt mijn promotie?

Op 1 oktober 2014 is het Promotiereglement 2014 in werking getreden. Er is een overgangsregeling die bepaalt welke promovendi onder het oude  of nieuwe reglement vallen. Bekijk ook de veel gestelde vragen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

8 mei 2015