Samenwerking UvA-HvA

De Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam werken sinds 1998 samen in onderwijs, onderzoek en ondersteuning. De samenwerking is er vooral op gericht studenten zo goed mogelijk te ondersteunen door het aanbieden van een breed palet aan opleidingen (en niveaus). Ook vindt samenwerking plaats op het gebied van onderzoek, valorisatie en dienstverlening.

In 2016 is de samenwerking tussen HvA en UvA geëvalueerd. Centraal stond de vraag of de oorspronkelijke doelen van de samenwerking zijn behaald en wat, voor de komende tien jaar, de meest gewenste vorm van samenwerking tussen HvA en UvA is.

Nieuwe situatie per 1 maart 2017

Als vervolg op die evaluatie hebben het College van Bestuur en de Raden van Toezicht van HvA en UvA besloten om per 1 maart 2017 de personele unie van het College van Bestuur HvA en UvA te beëindigen, verschillende stafafdelingen te ontvlechten en de gemeenschappelijke diensten te behouden. Dit besluit werd genomen met instemming van de medezeggenschapsraden van beide instellingen.

Eigen besturen voor HvA en UvA

Met het genomen besluit blijft de opgebouwde samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en in de gemeenschappelijke dienstverlening bestaan. Wel hebben HvA en UvA per 1 maart 2017 een eigen College van Bestuur, dat zich volledig kan richten op versterken van het eigen profiel en de identiteit van de afzonderlijke instellingen. De hogeschool en universiteit menen dan ook met dit besluit een belangrijke stap te zetten op weg naar een toekomst waarin beide instellingen een krachtige eigen koers kunnen varen en elkaar op onderdelen zullen blijven versterken.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

27 februari 2017