Centrale Studentenraad

De Centrale Studentenraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

De veertien leden worden via een districtenstelsel gekozen uit de zeven faculteiten. De raad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het studentenstatuut, het reglement van de Centrale Studentenraad, en de afstudeerregeling (de financiële ondersteuning van studenten). Daarnaast brengt de Centrale Studentenraad advies uit over de begroting, de huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

Contactgegevens CSR

Stichting CREA, kamer 1.16
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV, Amsterdam
T: +31 (0)20 525 3726
E: csr@uva.nl

Locatie

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 oktober 2018