Wijsbegeerte

Zijn je zintuigen wel betrouwbaar? Wat is rechtvaardigheid? Wat is het 'zijn'? Wanneer mag je het woordje ‘dus’ gebruiken? Een filosoof schept er plezier in op zoek te gaan naar verborgen veronderstellingen en zet overal vraagtekens bij.Hippo_JPG-UvA Beeldbank Science Park Gö¼GîÉ Maartje Strijbis - All rights reserved-75

Je kunt over alles filosoferen

Als je Wijsbegeerte studeert, leer je zelfstandig, analytisch en logisch nadenken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Filosofen houden zich bezig met het analyseren, becommentariëren en verder ontwikkelen van ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen. Soms merken we pas dat we bepaalde ideeën hadden als ons standpunt is veranderd. Of als iemand ons erop wijst dat we van veronderstellingen uitgaan die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Een filosoof is iemand die er plezier in heeft systematisch op zoek te gaan naar dit soort verborgen veronderstellingen.

Daarbij zijn niet alleen ontwikkelingen in de wetenschap van belang, maar ook morele problemen die bijvoorbeeld behandeld worden in de rechtszaal of in het parlement. Ook in de literatuur, de beeldende kunst en in films komen ze aan de orde. Een filosoof wil bijvoorbeeld weten welke beperkingen de verschillende media opleggen en welke mogelijkheden ze scheppen.

Is Wijsbegeerte jouw studie?

  • Wel als je een vwo-diploma hebt, ongeacht je profiel.
  • Je kunt zelfstandig werken. Daarbij komt het goed van pas als je initiatiefrijk en nieuwsgierig bent.
  • Tijdens je studie moet je veel lezen. Een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk; kennis van het Duits is geen vereiste maar werkt wel in je voordeel. Het grootste deel van de vakliteratuur is in deze talen geschreven. Vanaf het eerste onderwijsblok worden er direct al veel Engelse teksten behandeld. De Duitse teksten die in het eerste blok aan de orde komen, zijn eventueel ook in Engelse vertaling beschikbaar.

Waarom Wijsbegeerte aan de UvA?

  • De Universiteit van Amsterdam heeft een lange traditie in het opleiden van filosofen. Jaarlijks starten zo’n honderdtwintig studenten met de bachelor Wijsbegeerte. De opleiding is daarmee een van de grootste van Nederland.
  • Docenten staan open voor studenten met eigen ideeën en er is dan ook veel ruimte om die ideeën binnen de opleiding vorm te geven. Als je weet wat je wilt, zijn er tal van mogelijkheden.
  • De afdeling Wijsbegeerte is trots op haar Spinoza-leerstoel. Ieder jaar bezet een filosoof van groot internationaal aanzien deze wisselleerstoel en verzorgt een semester lang onderwijs. Voor UvA-studenten is dit een uitgelezen kans om colleges te krijgen van professoren van buitenlandse topuniversiteiten zoals Harvard University en de University of California in Berkeley.
  • Na je bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een van de masterprogramma's die de opleiding Wijsbegeerte aan de UvA aanbiedt.

Kerngegevens


Diploma
BA Wijsbegeerte
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56081

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen