Advies en overleg

Vijf adviescommissies geven het College van Bestuur gevraagd dan wel ongevraagd advies op het terrein van ethische aspecten, het ICT&O-beleid, onderwijsbeleid en de wetenschapsbeoefening en het onderwijs- en onderzoeksbeleid.
Het Centraal Bestuurlijk Overleg is het bestuurlijk overlegorgaan dat bestaat uit de leden van het College van Bestuur en de decanen.