Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU)

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU) is verantwoordelijk voor alumnirelaties, fondsenwerving en -beheer en relatiebeheer. De medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor alumni en donateurs. Samen met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, het overkoepelende alumninetwerk van de UvA, organiseert het bureau activiteiten en ontwikkelt het voorzieningen voor alumni en opleidingsgerichte alumnikringen. Samen met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds worden fondsen geworven, beheerd en toegekend. Ook houdt het bureau een databestand bij van alle relaties van de UvA.

Postadres Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU):
Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
T: +31 (0)20 525 2138

  • mw. C.E. (Carolyn) Wever

    Directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds

    C.E.Wever@uva.nl | T: 0205253396

    Ga naar detailpagina

Locatie