Arbeidsrecht: Arbeid en onderneming (track)

Discussies over bonussen, normering van (top)inkomens, commissarissen die steken laten vallen, afkalvend lidmaatschap van vakbonden, verouderd insolventierecht: de verhouding tussen de factor arbeid en de factor kapitaal is continu in het nieuws – en in beweging. Tijd voor juristen die deze discussies kunnen duiden en leiden!


Of het nu economisch goed gaat of we in een recessie verkeren: steeds moeten we de vraag beantwoorden hoe we de balans moeten slaan tussen belanghebbenden. Daarbij spelen verschillende rechtsgebieden tegelijkertijd een rol: Ondernemingsrecht en arbeidsrecht, inclusief de medezeggenschap, maar ook het insolventierecht en het financiële recht grijpen in elkaar. We kunnen er niet meer omheen een moderne, geïntegreerde benadering van deze onderdelen te bieden. Geen enkele master in Nederland biedt deze combinatie – hoewel de praktijk erom vraagt - en daarmee is dit UvA-mastertraject uniek.

Diploma

Arbeid en onderneming is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Arbeidsrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Arbeidsrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Kerngegevens


Diploma
LLM Arbeidsrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60222

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid